Schimmelvlekken

killing of mold on room wall with chemical spray 2021 08 26 23 03 21 utc

Schimmelvlekken

Schimmelvlekken zijn het beste te verwijderen met een mengsel van water en waterstofperoxide (3%). Dit bij kleding en tapijt goed inwrijven en daarna met warm water uitspoelen. Eventueel herhalen. Op andere ondergronden dit mengsel in een spuitfles doen de vlek ermee bespuiten. Met schoon water naspoelen.