ABM 1699.2 Edit

Kwaliteit en certificering

Gegarandeerd een hoge kwaliteit


Het kenmerk van kwaliteit is alles in één keer goed doen. Keus Schoonmaak garandeert deze kwaliteit omdat medewerkerstevredenheid én klanttevredenheid voor ons het allerbelangrijkste is. Voor jou betekent dit dat wij voldoen aan de met jullie gemaakte afspraken. Niet alleen de kwaliteit van onze totale organisatie maar ook de kwaliteit van onze werkorganisatie binnen jouw gebouw(en) is gegarandeerd. We leven de regels rondom veiligheid, gezondheid en milieu strikt na. Wij zijn dan ook trots op de kwaliteitscertificeringen die we in ons bezit hebben! Onderstaand lichten we onze kwaliteitscertificeringen graag toe.

schoonmakend nederland rgb

Lidmaatschap brancheorganisatie Schoonmakend Nederland


Keus Schoonmaak is lid van Schoonmakend Nederland en hanteert onder andere de door partijen afgesloten Collectieve Arbeidsovereenkomst en het Arboconvenant. Dit lidmaatschap geef jouw de garantie dat wij ons conformeren aan de hoge kwaliteitscriteria die Schoonmakend Nederland stelt

Code logo

Code Verantwoordelijk Marktgedrag


In deze code is vastgelegd dat betrokken partijen bij de aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit van uitvoering en de arbeidsomstandigheden. De code moet op deze manier leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen in de schoonmaakbranche.

 Keus Schoonmaak heeft een zelfverklaring ondertekend wat een vereiste is om het OSB-Keurmerk te behouden. Voor ons personeel betekent het naleven van deze code dat wij de juiste arbeidsomstandigheden creëren, waarbinnen zij in staat zijn om de gewenste kwaliteit te behalen zonder dat hun welzijn in het gedrang komt. Voor jou betekent dit dat alle schoonmaaktaken ook daadwerkelijk goed en volledig uitgevoerd worden.

Check hier ons certificaat

Logo Keurmerk Schoon Large RGB

Keurmerk Schoon


Keus Schoonmaak was één van de eerste schoonmaakorganisaties die in 2013 in het bezit was van het OSB-Keurmerk dat staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Inmiddels is de naam gewijzigd in het Keurmerk Schoon. Keus Schoonmaak was één van de eerste schoonmaakorganisaties die in 2013 in het bezit was van het OSB-Keurmerk dat staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Inmiddels is de naam gewijzigd in het Keurmerk Schoon. Dit keurmerk is voor jou de garantie dat wij onze administratie op orde hebben en op een eerlijke en betrouwbare manier zaken doen. Het keurmerk bestaat uit drie delen:

  • De NEN 4400-1 norm (SNA norm) 
  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag
  • Specifieke eisen van Schoonmakend Nederland

Check hier ons certificaat

keurmerken certificaten NEN ISO 9001 2015 CT Corocor Technische Reconditionering

NEN-EN-ISO 9001: 2015


 Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

  • Moet aantonen dat zij in staat is om consequent diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • Het faciliteren van kansen om onze klanttevredenheid te verhogen;
  • De risico’s en kansen oppakt in verband met haar context en doelstellingen.

Check hier ons certificaat

iso 14001 Bewerkt

NEN-EN-ISO 14001


 Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

  • Moet aantonen dat zij in staat is om consequent diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • Het faciliteren van kansen om onze klanttevredenheid te verhogen;
  • De risico’s en kansen oppakt in verband met haar context en doelstellingen.

Check hier ons certificaat